JUDr. Michal Kalenský

advokát a insolvenční správce

ID datových schránek

cfwu73m – advokát
hfj9anr – insolvenční správce

Bankovní účet

1048192034/3030 – vedený u Air Bank a.s.

se sídlem Uruguayská 380/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 036 59 607, DIČ: CZ8612083777
zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory č. ev. 16066

    Napište mi

    Odpovím Vám nejpozději do dvou pracovních dnů. Většinou však dříve.