JUDr. Michal Kalenský

advokát a insolvenční správce

zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory č. ev. 16066, IČO: 036 59 607
advokacii vykonávám v současné době jako společník K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo

 Uruguayská 380/17, Vinohrady
120 00 Praha 2

ID datových schránek

cfwu73m – advokát
hfj9anr – insolvenční správce

    Napište mi

    Odpovím Vám nejpozději do dvou pracovních dnů. Většinou však dříve.