Advokátní úschovy

Advokátní úschovy

V tomto příspěvku se zabývám advokátními úschovami, které jsou v praxi velmi často používané, a to především při převodech nemovitostí. Pozornost věnuji také otázce jejich pojištění, jelikož se občas setkáváme s nesprávným názorem, že advokátní úschovy nejsou pojištěny a že jsou z tohoto důvodu