Jak založit společnost s ručením omezeným?

Jak založit společnost s ručením omezeným?

V tomto příspěvku jsou uvedeny jednotlivé kroky, které je třeba provést v souvislosti se založením společnosti s ručením omezeným (dále též „společnost“). 1. Sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy Prvním krokem je sepsání zakladatelské listiny, resp. uzavření společenské smlouvy. Z obsahového hlediska se jedná de