Insolvenční právo

S čím Vám pomohu

 • nabízím praktické zkušenosti, které jsem nabyl v oddluženích a konkursech, ve kterých jsem vykonával funkci insolvenčního správce
 • zpracování insolvenčních návrhů
 • přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
 • zastupování věřitelů či dlužníků v insolvenčních řízeních (včetně přezkumných jednání a schůzí věřitelů)
 • řešení incidenčních sporů (např. žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, odpůrčí žaloby)

Kolik Vás to bude stát

Komu jsem již pomohl

„V naší společnosi jsme řešili problematiku související s tím, že se náš smluvní partner dostal do insolvenčního řízení. Využili jsme proto služeb JUDr. Michala Kalenského, se kterým jsme konzultovali další postup. Přínos jeho služeb spatřujeme především v tom, že je současně i insolvenčním správcem, a proto jsme byli informováni, jak se k našim otázkám v praxi staví insolvenční soudy a ostatní insolvenční správci. Rádi využijeme jeho služeb i v budoucnu.“

Mgr. Ondřej Jančařík, Head of Legal Department - W.A.G. payment solutions, a.s.

Právo nemovitostí

S čím Vám pomohu

 • komplexní právní poradenství při koupi, prodeji či nájmu nemovitostí
 • připravím nebo posoudím:
  • rezervační smlouvy
  • smlouvy o smlouvě budoucí
  • kupní smlouvy
  • zástavní smlouvy
  • nájemní smlouvy
 • zpracuji návrhy na vklad vlastnického/zástavního práva do katastru nemovitostí
 • zastoupím Vás při jednání se smluvním partnerem, jeho právním zástupcem, realitní kanceláří, osobou provádějící úschovu peněžních prostředků, finančním poradcem či přímo bankou
 • zajistím advokátní nebo notářskou úschovu
 • posoudím smlouvy o hypotečním úvěru a související smluvní dokumentaci s bankou
 • poskytnu Vám veškeré související konzultace a upozornění na právní rizika
 • zpracuji daňová přiznání k dani z nabytí nemovitosti a dani z nemovitosti
 • zřídím věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva

Kolik Vás to bude stát

Související články

 • Koupě nemovitosti krok za krokem – V tomto článku jsou chronologicky uvedeny jednotlivé kroky, ke kterým obvykle při koupi nemovitosti dochází. Pozornost je zaměřena především na nejdůležitější skutečnosti, které by měl zájemce o koupi zohlednit
 • Advokátní úschovy - V tomto článku se věnuji advokátním úschovám, a to včetně jejich pojištění

Komu jsem již pomohl

„Se službami pana Kalenského jsem byla nadmíru spokojena. Při nákupu nemovitosti se mnou dle mé individuální potřeby zkonzultoval smlouvy, vše vysvětlil a velmi dobře poradil, na co si mám dát pozor. Jeho přistup byl naprosto profesionální, spolehlivý a precizní.“

Meng Ting Shi

„S konzultací a úpravou smluv týkajících se převodu nemovitosti, které předložil prodávající, jsem byl spokojen. Hlavně si cením přístupu. Termíny vždy v pořádku, nikdy nepřekročen rozpočet, přestože byl dohodnut ústně. Právní služby bych doporučil.“

Petr Vlček

„S JUDr. Kalenským jsem konzultoval jednotlivé kroky při koupi nemovitosti a následně mi i posuzoval samotnou kupní smlouvu, kterou mi předložil prodávající. Velmi oceňuji rychlé jednání, které je pro mě a moji práci důležité. Stejně tak i on-line komunikaci, která mi velice ušetřila čas, jelikož jsme se nemuseli ohledně této věci osobně stýkat. S úrovní služeb jsem byl velice spokojený. Především mě zaujalo jeho snaha předcházet případným budoucím sporům mezi smluvními stranami.“

Ing. Jan Kubánek

„S právní pomocí a revizí smluv při koupi bytu jsem byl spokojený. Vše proběhlo rychle a pružně, převod nemovitosti proběhl bez problémů.  Zvláště jsem si cenil srozumitelné komunikace ze strany pana Kalenského, který se mnou vše probral bez zbytečných formalit a nesrozumitelného právnického žargonu. Ve srovnání s ostatními advokátními kancelářemi jsem byl příjemně překvapen vstřícnou a srozumitelnou komunikací. Služby advokátní kanceláře mohu doporučit.“

Jan Hlaváč

Vymáhání pohledávek

S čím Vám pomohu

 • při vymáhání pohledávek (dluhů) nabízím komplexní právní servis, a to jak věřitelům, tak i dlužníkům
 • mám zkušenosti i s hromadným vymáháním pohledávek
 • vymáhám pohledávky z jakýchkoliv právních titulů (např. pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů, směnek, z titulu dlužného výživného, náhrady škody, bezdůvodného obohacení, pracovněprávních vztahů)
 • nejprve posoudím Váš případ a navrhnu varianty jeho řešení
 • kladu důraz na mimosoudní (smírné) řešení sporu, v rámci kterého Vás zastupuji při vyjednávání s protistranou a připravím příslušnou smluvní dokumentaci, kterou dojde k urovnání sporu (např. formou uzavření dohody o narovnání, dohody o splátkovém kalendáři či dohody o částečném prominutí dluhu s odkládací podmínkou)
 • zastupuji klienty v soudních, rozhodčích či exekučních řízeních
 • zpracuji exekuční návrhy, návrhy na odklad a zastavení exekuce
 • jako insolvenční správce mám bohaté zkušenosti i s vymáháním pohledávek vůči osobám v insolvenci

Kolik Vás to bude stát

 • ceník týkající se vymáhání pohledávek je dostupný zde

Související články

Komu jsem již pomohl

„Spolupráce s panem JUDr. Michalem Kalenským, který mě zastupoval při vymáhání pohledávek a koupě nemovitosti je naprosto úžasná - rychlé vyřízení vymáhaných pohledávek a sepsaných smluv, platby za poskytnutí služby jsou odpovídací za skvěle odvedenou práci. Pokud si kdokoliv nejste jistý, kdo by Vás měl zastupovat, určitě se obraťte na pana JUDr. Michala Kalenského. Je empatický, vstřícný, flexibilní s lidským přístupem a moc dobře se ve své práci vyzná. Určitě se zase na něho v budoucnu obrátím.“

Veronika Kosová

„S advokátní kanceláří jsem spolupracoval při vymáhání pohledávek svých dlužníků. Se službami a přístupem jsem byl velice spokojený. Rád budu spolupracovat i v budoucnu.“

Jan Zdařil

Obchodní korporace

S čím Vám pomohu

 • založení obchodní korporace (tj. obchodní společnosti a družstva) na území České republiky, Německa, Rakouska a Chorvatska - pro klienty zajišťuji plný servis, který zahrnuje zpracování veškerých potřebných dokumentů a vyřízení související komunikace s orgány veřejné moci
 • likvidace obchodních korporací - nabízím právní poradenství a přípravu veškerých podkladů potřebných k tomu, aby byla obchodní korporace co nejdříve vymazána z obchodního rejstříku, současně i mohu přijmout funkci likvidátora
 • převody obchodních podílů 
 • převody obchodních závodů
 • smlouvy o výkonu funkce
 • příprava a realizaci valných hromad
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Kolik Vás to bude stát

 • ceník založení společnosti s ručením omezeným v České republice je dostupný zde
 • likvidace obchodní korporace se pohybuje zpravidla v rozmezí 30.000,- Kč až 50.000,- Kč plus DPH
 • ostatní právní služby jsou účtovány zpravidla dle hodinové sazby

Související články

Komu jsem již pomohl

„S JUDr. Michalem Kalenským jsem spolupracoval při prodeji obchodní společnosti a koupě nemovitosti. Byl jsem nadmíru spokojený s poskytnutými právními službami. Vždy se mi snažil vyhovět, pokud jsem potřeboval jeho rychlou reakci. Oceňuji především jeho profesionalitu podpořenou intuicí v řešených právních záležitostech. Jeho optimismus a jasný přístup k některým obtížným pasážím (při obchodních jednáních s partnery) mi pomáhal překonat některé pochybnosti v kauzách. Lidsky je jednání s ním velmi příjemné. Rád bych i nadále využíval jeho služeb a pomoci.“

Jaroslav Houžvička

„Při spolupráci s JUDr. Michalem Kalenským si především cením jeho právní erudovanosti, jeho flexibilního přístupu při řešení neobvyklých a velice specifických právních otázek a neposledně také vřelého a chápavého postoje ke svým klientům.“

Jakub Klíma - filmový producent

„Na spolupráci s Michalem Kalenským si cením především toho, že se snaží dívat na věc z pohledu klienta. Neprodukuje zbytečné sáhodlouhé právní analýzy, ale je schopen jasně odpovídat na otázky a pomoci s praktickým řešením dané situace."

Petr Galík - Finanční ředitel Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

„Využít služeb pana JUDr. Michala Kalenského byla v poslední době jedna z mých nejlepších rozhodnutí . Od začátku spolupráce byl jeho přístup velmi konstruktivní, profesionální a flexibilní, což mne velmi vyhovovalo. Oceňuji také jeho osobní přístup a hluboké znalosti v právní problematice. Určitě budu JUDr. Michala Kalenského doporučovat i ve svém okolí.“

Jiří Krofta - Sales director CZ & SK Freudenberg PPD k.s.

Advokátní úschovy

S čím Vám pomohu

 • zajišťuji advokátní úschovy jak peněžních prostředků, tak i listinných dokumentů, a to včetně přípravy veškeré související dokumentace
 • peněžní prostředky jsou uschovány vždy na zvláštním bankovním účtu zřízeném pouze pro účel konkrétní advokátní úschovy (pro každou úschovu je tedy zřizován samostatný bankovní účet)
 • bankovní účty jsou zřizovány u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • uschované peněžní prostředky jsou pojištěny v rozsahu 100.000.000,- Kč

Kolik Vás to bude stát

Související články

Zpět na rozcestník ⇑

Občanské právo

S čím Vám pomohu

 • příprava, posouzení a revize občanskoprávních smluv (zejména smlouvy kupní, darovací, nájemní, o dílo, o zápůjčce, zprostředkovatelské, příkazní, o obchodním zastoupení, licenční, o tiché společnosti), zajišťovacích smluv (zejména zástavní smlouvy, uznání dluhu, ručitelská prohlášení, dohody o vyplňovacím právu směnečném) a jiných právních jednání (zejména odstoupení od smluv, výpovědi, dohody o narovnání, postoupení pohledávek, převzetí dluhů)
 • vyhotovení všeobecných obchodních podmínek a rámcových smluv
 • ochrana osobnostních práv a dobré pověsti právnických osob
 • dědické právo
 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy

Kolik Vás to bude stát

Související články

 • Koupě nemovitosti krok za krokem – V tomto článku jsou chronologicky uvedeny jednotlivé kroky, ke kterým obvykle při koupi nemovitosti dochází. Pozornost je zaměřena především na nejdůležitější skutečnosti, které by měl zájemce o koupi zohlednit

Komu jsem již pomohl

„Naše spolupráce byla jedním slovem skvělá — komunikace probíhala rychle, termíny a rozpočet jsme dodrželi a výsledek naplnil naše očekávání. Pokud hledáte opravdu spolehlivého advokáta, můžeme pana Kalenského s čistým svědomím vřele doporučit.“

Ing. Jan Kulda - Freelo.cz

„Spolupracujeme s JUDr. Michalem Kalenským při řešení složitějších problémů především z oblasti smluvního práva. Na spolupráci oceňujeme především rychlost, schopnost porozumět oblasti a rizikům, která potřebujeme ošetřit, ale též znalosti a orientaci v zajišťovacích instrumentech.“

Ing. Petr Hermann - jednatel Mad Max Sportswear Company s.r.o.

„Pan JUDr. Kalenský je i přes svůj mladý věk vysoce profesionální, empatický, flexibilní a s obrovským rozhledem. Věcný, vždy pečlivě připravený, vysvětlí velmi srozumitelně i nereálnost požadavku a navrhuje řešení, pracuje velmi rychle. Platby za poskytnuté služby jsou velmi transparentní, snaží se problémy vyřešit co nejrychleji. Jsem maximálně spokojena s jeho prací a budu jej doporučovat nejen touto cestou."

MUDr. Hana Turková, Ph.D.

„Když jsem pana Kalenského oslovil, aby pro mne vytvořil novou smlouvu pro mé klienty, neměl jsem vůbec představu, co vše by měla zahrnovat. Pan Kalenský mi skvěle a rychle pomohl a z výsledku jsem nadšen. Nyní mám novou smlouvu, kterou se vůbec nestydím svým klientům předložit a bez problému mi ji podepisují. Pana Kalenského rozhodně doporučuji. Je to profík s lidským a rychlým přístupem"

Martin Poštulka - fotograf a videograf


Trestní právo

S čím Vám pomohu

 • obhajoba obviněných v trestních řízeních
 • právní pomoc v souvislosti s podmíněným propuštěním, zahlazením odsouzení a upuštěním od výkonu zbytku trestu
 • příprava trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestních řízeních, včetně případného navazujícího uplatnění nároku na náhradu škody v občanském soudním řízení

Kolik Vás to bude stát

Zpět na rozcestník ⇑

Máte zájem o mé služby?

Kontaktujte mne