2019

přistoupil jsem jako společník do nově vznikající společnosti K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář, v rámci které aktuálně vykonávám advokacii

2017

společně se třemi dalšími společníky jsem založil společnost CURATORES v.o.s., ve které vykonávám funkci insolvenčního správce

2016

založil jsem svoji vlastní advokátní kancelář AK-Kalenský

2015

složil jsem zkoušky insolvenčních správců 

2014

vykonal jsem advokátní zkoušky a následně byl zapsán do seznamu advokátů a rovněž jsem složil státní rigorózní zkoušku v oboru obchodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem získal akademický titul JUDr.

2011-2016

působil jsem nejprve jako advokátní koncipient a následně jako advokát v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o.

2011

absolvoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

Máte zájem o mé služby?

Kontaktujte mne